Variert tilbud til ungdommene

Vi har flere ulike tilbud for ungdommer. Det er mulig å bli med i smågrupper, eller i større
fellesskap som Connect og yngres. I tillegg har vi konfirmantundervisning.

Velkommen til oss!

Vår visjon er: «Sammen for å tjene Gud og mennesker». Vi er en flergenerasjonsforsamling der 
du kan dele liv og fellesskap.

Inkluderende, relevant og misjonal

Våre verdier er knyttet til at vi være nær mennesker, nær livet og med i det store misjonsoppdraget.

Kjenne, elske og tjene Jesus

AWANA er vårt barnearbeid søndag formiddag. Gjennom forkynnelse, grupper og i møte med barna vil vi lære dem å kjenne, elske og tjene Jesus.

Satser på barna

Vi ønsker å være et fellesskap der barna trives, både i storfellesskapet og i egne opplegg. I tillegg til AWANA har vi
barneforeningen Wong.

Livsnære småfellesskap

Vi har ulike smågruppefellesskap der du kan være sammen med andre for å lese Bibelen, dele liv og fellesskap. 

Velkommen til oss!

Kjenne, elske og tjene Jesus

AWANA er vårt barnearbeid søndag formiddag. Gjennom forkynnelse, grupper og i møte med barna vil vi lære dem å kjenne, elske og tjene Jesus.

Følg oss på Facebook

Cellegruppeopplegg

Cellegruppeopplegg 20201018

https://youtu.be/tlbhPZXStFA Spørsmål til femte gruppesamling: «Misjonæren Paulus» Ap.gj.13,1-4. Les gjerne kap 13-17 Her er mye å snakke om, og mange spørsmål. Det er ikke viktig at dere kommer gjennom alt, men at dere bruker tid på det dere blir opptatt av....

Aktiviteter

Bli en fast giver

Les mer